• Λαμία

  • Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων

  • Θερμοπύλες

  • Όσιος Λουκάς

  • Γέφυρα Γοργοποτάμου

  • Η Θόλος της Προναίας Αθηνάς

Copyright 2018 - Κοσμάς Ηλιάδης

Επιτυχόντες των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Β1 Επιπέδου Τ.Π.Ε. που θα υλοποιηθούν από το Κ.Σ.Ε. του ΠΕΚ Λαμίας (1012-2 & 1012-3)  την 3η περίοδο επιμόρφωσης.

Τύπος του προγράμματος είναι το Μεικτό μοντέλο, συνδυασμός δια ζώσης και σύγχρονων εξ αποστάσεως επιμορφωτικών συνεδριών.

Ο χρόνος επιμόρφωσης είναι από 24/04/2018 έως και 10/07/2018 ( ωρολόγια προγράμματα 1012-2     1012-3  ).

 

 

1012-2 1012-3

IIa - Μεικτό μοντέλο - συνδυασμός δια ζώσης και σύγχρονων εξ αποστάσεως επιμορφωτικών συνεδριών ΠΕΚ ΛΑΜΙΑΣ

Β1.2 ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

Moodle Επιμορφωτικού προγράμματος

Πληροφοριακό σύστημα Επιμορφωτικού προγράμματος