• Λαμία

  • Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων

  • Θερμοπύλες

  • Όσιος Λουκάς

  • Γέφυρα Γοργοποτάμου

  • Η Θόλος της Προναίας Αθηνάς

Copyright 2022 - Κοσμάς Ηλιάδης

Επιτυχόντες των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Β1 Επιπέδου Τ.Π.Ε. που θα υλοποιηθούν από το Κ.Σ.Ε. του ΠΕΚ Λαμίας (1012-2 & 1012-3)  την 3η περίοδο επιμόρφωσης.

Τύπος του προγράμματος είναι το Μεικτό μοντέλο, συνδυασμός δια ζώσης και σύγχρονων εξ αποστάσεως επιμορφωτικών συνεδριών.

Ο χρόνος επιμόρφωσης είναι από 24/04/2018 έως και 10/07/2018 ( ωρολόγια προγράμματα 1012-2     1012-3  ).

 

 

1012-2 1012-3

IIa - Μεικτό μοντέλο - συνδυασμός δια ζώσης και σύγχρονων εξ αποστάσεως επιμορφωτικών συνεδριών ΠΕΚ ΛΑΜΙΑΣ

Β1.2 ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

Moodle Επιμορφωτικού προγράμματος

Πληροφοριακό σύστημα Επιμορφωτικού προγράμματος

Εισαγωγή και στα δύο ανωτέρω με τους προσωπικούς σας κωδικούς.

Προκειμένου να εισέλθετε στην virtual αίθουσα του μαθήματος:

Εισέρχεστε στο  Moodle Επιμορφωτικού προγράμματος

αφού εισέλθετε από την επιλογή "Είσοδος" (πάνω δεξιά στην οθόνη)

επιλέγετε  ΦΕΤΦΑ_3Π_Μ (κάτω δεξιά στην οθόνη)

κάτω από την επιλογή Γενικά (αριστερά στην οθόνη) επιλέγετε   

  Εικονικό δωμάτιο συναντήσεων

και στη συνέχεια