• Λαμία

  • Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων

  • Θερμοπύλες

  • Όσιος Λουκάς

  • Γέφυρα Γοργοποτάμου

  • Η Θόλος της Προναίας Αθηνάς

Copyright 2018 - Κοσμάς Ηλιάδης
1012-1 IIa - Μεικτό μοντέλο - συνδυασμός δια ζώσης και σύγχρονων εξ αποστάσεως επιμορφωτικών συνεδριών ΠΕΚ ΛΑΜΙΑΣ

Β1.2 ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

Moodle Επιμορφωτικού προγράμματος

Πληροφοριακό σύστημα Επιμορφωτικού προγράμματος

Προβλεπόμενη διαδικτυακή συνάντηση

15-02-2018 στις 18:00 login τουλάχιστον 1 ώρα νωρίτερα

Προβλεπόμενη δια ζώσης συνάντηση στο ΠΕΚ Λαμίας ΑΝΕΒΛΗΘΗ

17-02-2018 στις 15:00

18-2-2018 στις 10:00