• Λαμία

  • Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων

  • Θερμοπύλες

  • Όσιος Λουκάς

  • Γέφυρα Γοργοποτάμου

  • Η Θόλος της Προναίας Αθηνάς

Copyright 2022 - Κοσμάς Ηλιάδης

Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) Λαμίας

Οι λόγοι ύπαρξης και δημιουργίας των Π.Ε.Κ. είναι: 

1. Η επιμόρφωση των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 1566/85 (Α΄ 167). 

2. Φορείς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών είναι το Π.Ι. και τα Π.Ε.Κ.  

3. Τα ιδρυθέντα και λειτουργούντα Π.Ε.Κ. της χώρας είναι συνολικά δεκαέξι και βρίσκονται τέσσερα στην Αττική, δύο στη Θεσσαλονίκη και από ένα στις πόλεις Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Κοζάνη, Ιωάννινα, Λάρισα, Λαμία, Πάτρα, Τρίπολη, Ηράκλειο και Μυτιλήνη. 

4. Το κάθε Π.Ε.Κ. αποτελεί αυτοτελή δημόσια υπηρεσία και την ευθύνη λειτουργίας του έχει πενταμελές Συντονιστικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται: 

Από το Διευθυντή, που είναι καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής Α.Ε.Ι., πάρεδρος του Π.Ι. ή σχολικός σύμβουλος. 

Από δύο Υποδιευθυντές που είναι πάρεδροι του Π. Ι. ή σχολικοί σύμβουλοι (ένας για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης ) και 

Από δύο εκπροσώπους των διδασκόντων στα Π.Ε.Κ. 

 Οι δε Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις που διέπουν τη δημιουργία και λειτουργία των ΠΕΚ είναι οι ακόλουθοι: