• Λαμία

  • Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων

  • Θερμοπύλες

  • Όσιος Λουκάς

  • Γέφυρα Γοργοποτάμου

  • Η Θόλος της Προναίας Αθηνάς

Copyright 2022 - Κοσμάς Ηλιάδης

 

Το Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) Λαμίας με έδρα τη Λαμία και περιοχή εμβέλειας την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, είναι ένα από τα (16) Νομικά Πρόσωπα  Δημοσίου Δικαίου και είναι εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων. Ιδρύθηκε με την Κ.Υ.Α. 2047171/3557/0022/1-7-1992 (Β΄448) και διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η θητεία είναι διετής και η συγκρότηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Έργο του Π.Ε.Κ. είναι:
Ο σχεδιασμός, κατάρτιση και η υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων για τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και γενικότερα ο συντονισμός όλων των μορφών και τύπων της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών καθώς και η εφαρμογή ιδιαίτερων επιμορφωτικών δράσεων.
Στα πλαίσια των πιο πάνω αρμοδιοτήτων του το Π.Ε.Κ.:
•Σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί την Εισαγωγική Επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.
•Σχεδιάζει απ΄ευθείας επιμορφωτικές δράσεις ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος για τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.
•Διοργανώνει ημερίδες και σεμινάρια επιμορφωτικού περιεχομένου.