• Λαμία

  • Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων

  • Θερμοπύλες

  • Όσιος Λουκάς

  • Γέφυρα Γοργοποτάμου

  • Η Θόλος της Προναίας Αθηνάς

Copyright 2022 - Κοσμάς Ηλιάδης

Δυνατότητα χρονικής μετάθεσης ωραρίου Εσπ ΕΠΑΛ

Επιλογή - Αρμοδιότητες υπευθύνου Σχ Εργαστηρίου

Τροποποίηση Ωρολογίου Προγράμματος ΕΠΑΛ  ΦΕΚ Β' 2122/08-06-2018

Συμπλήρωμα Αναλυτικών Προγραμμάτων ΕΠΑΛ ΦΕΚ Β' 3976/13-09-2018

(από Νομοθεσία)

Θρησκευτικά

Τομέα Πληροφορικής

Τομέα Μηχανολογίας

Ξενόγλωσσα βιβλία

Καλλιτεχνική Παιδεία, Ιστορία της Τέχνης, Ελεύθερο-Γραμμικό Σχέδιο ΓΕΛ

Πολιτισμός και Δραστηριότητες (Καλλιτεχνικά - Μουσική) στο Γυμνάσιο

Συνθετικές δημιουργικές Εργασίες Γυμνασίου

Δημιουργικές Εργασίες ΓΕΛ

Γεν Παιδείας και ΕΠΑΛ Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής-Αυτοματισμού

Αρχές Μηχανολογίας ΕΠΑΛ  Βιβλίο

"Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία"  ΦΕΚ Β' 3757/03-09-2018

(από Νομοθεσία)

Ξένες Γλώσσες στο Γυμνάσιο

Γαλλικής, Γερμανικής γλώσσας

Ερευνητικές Δημιουργικές δραστηριότητες Α',Β' ΓΕΛ

Φυσικών Επιστημών ΓΕΛ

Βιολογία-Χημεία Εσπερινού ΓΕΛ

Κοινωνικές Επιστήμες

Εφαρμογές Πληρ, ΑΕΠΠ Εισαγωγή στην Πληρ

Πληροφορική, Τεχνολογία Γυμνάσιο

Φιλολογικά Εσπερινού ΓΕΛ

Αρχαία-Γραμματεία Εσπερινού ΓΕΛ

Φιλολογικά ΓΕΛ

Φιλολογικά Γυμνασίου

 Τομείς Ειδικότητες ΕΠΑΛ ΦΕΚ Β' 3371/10-08-2018

Αναθέσεις Τομέα Ναυτιλιακών Επαγ. ΦΕΚ Β' 3520/21-08-2018

Ωρολόγιο Α' Β' Γ' Λυκείου ΦΕΚ Β' 3807/04-09-2018

Ωρολόγιο Γ' Εσπερινού Λυκείου ΦΕΚ Β' 3810/04-09-2018

(από Νομοθεσία)

Ωράριο λειτουργίας Εσπ. ΕΠΑΛ

Εξεταστέα ύλη Πανελλαδικών

Γενικού Λυκείου ΦΕΚ Β' 3411/10-08-2018

Εσπερινού Λυκείου ΦΕΚ Β' 3412/10-08-2018

(από Νομοθεσία)

 Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων ανά ΕΠΑΛ

____________________ 

ΓΕΛ - ΕΠΑΛ

ΩΠΣ Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων ΦΕΚ 4491 τ.Β' 19/12/2017

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Φιλολογικά Α' Β' ΓΕΛ

Φιλολογικά Α' Β' Γ' Εσπερινού

Ιστορία Α´,Β´ Ημερ & Εσπ ΓΕΛ

Ευρετήριο ψηφιακών πόρων και εργαλείων για τα γλωσσικά μαθήματα

ΑΕΠΠ  --  Διευκρίνηση

Γεν Παιδ ΕΠΑΛ Πληροφορική & Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

Πανελλαδικώς εξεταζόμενα της Γ' ΕΠΑΛ

Διευκρινήσεις Διδακτέας Εξεταστέας "Προγραμματισμός Η/Υ" ΕΠΑΛ

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

Εφαρμογές Πληροφορικής Α'

Εφαρμογές Πληροφορικής Α' (Μουσικά-Εκκλησιαστικά κλπ)

Γεωλογία Διαχ Φυσικών Πόρων (Μουσικά-Εκκλησιαστικά κλπ)

Γεωλογία Γεωγραφία Β' (Μουσικά-Εκκλησιαστικά κλπ)

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Α' Β' Γ'

Μαθηματικά Α' Β' Ημερ & Α' Β' Γ' Εσπ

Μαθηματικά Γ'  -  Διόρθωση βιβλίου Γ'

Διδακτέα στα "Μαθηματικά-Στοιχεία Στατιστικής"

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

Βασικές αρχές σύνθεσης

Φυσικές επιστήμες - Τροποποίηση

Εξεταστέα ύλη Βιολογίας

Ιστορία της τέχνης ΓΕΛ

Ειδικοτήτων Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών

Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη Α' ΕΠΑΛ επιλογής

Χημεία Γ'

Οικιακή Οικονομία

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑΛ - Νέα ενημερωτική εγκύκλιος

Αρχές οικονομίας  ΕΠΑΛ (Προγράμματα Σπουδών ΦΕΚ 4174/τ. Β'/30-11-2017)

Αρχές μηχανολογίας ΕΠΑΛ

Διόρθωση βιβλίου "Ανατομία-Φυσιολογία" ΕΠΑΛ

Διευκρινήσεις Διδακτέας Εξεταστέας "Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ" ΕΠΑΛ

Διόρθωση βιβλίου "Υγιεινή"  -  Αναλυτικά η ύλη Υγιεινής ΕΠΑΛ

Ειδικοτήτων Τομέα Μηχανολογίας Δ' Εσπερινού

Αρχές Μηχανολογίας και Ηλεκτρονικής

Μαθήματα Ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Ηλεκτρονικών Αυτοματισμού Γ' ΕΠΑΛ

 Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου ΕΠΑΛ

Τεχνολογικών Επαγγελματικών μαθημάτων Τομέα Ναυτιλιακών ΕΠΑΛ(Διδ-Εξετ ΦΕΚ 4547/τ.Β'/21-12-2017)

Μαθήματα Ειδικότητας Τομέα Ναυτιλιακών Γ' ΕΠΑΛ(Διδ-Εξετ ΦΕΚ 4547/τ.Β'/21-12-2017)

Μηχανές πλοίου ΙΙ (Ενδεικτικό Τυπολόγιο)

Ωρολόγια προγράμματα μαθημάτων Γενικής Παιδείας ΕΠΑΛ

Θρησκευτικά ΓΕΛ -  Προγράμματα σπουδών - Παρακολούθηση/Αξιολόγηση

Πολιτική Παιδεία

Καλλιτεχνική Παιδεία

Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο

Αγωγή Υγείας ΕΠΑΛ

Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών

Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων Αγγλικών - Γερμανικών

Φυσική Αγωγή (ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ)

ΣΕΠ Ασφάλεια και υγεία στο χώρο εργασίας

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Ιστορία - Φυσικές Επιστήμες - Φιλολογικά - Πληροφορική -

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή - Τεχνολογία - Θρησκευτικά -

Μαθηματικά (Διευκρίνιση) - Πολιτισμός και Δραστηριότητες

Συνθετικές Δημιουργικές

____________________