ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

 

 

 

 

 

Λαμία 17/10/2017

Αριθ. Πρωτ. : 402

 

 

 

 

Διεύθυνση:

Κύπρου 85 ΤΚ 35100

 

 

Τηλέφωνο:

2231028816

Email:

iliadis.pi@gmail.com

 

 

 

ΠΡΟΣ:

 

 

 

 

 

 

 1. 1.Διεύθυνση Β/βάθμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας,
  Κύπρου 85,35100 Λαμία 

 2. 2.Διεύθυνση Α/βάθμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας,
  Θερμοπυλών 60, 35133 Λαμία 

 

ΚΟΙΝ:

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας -

Τμήμα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής καθοδήγησης Β/θμιας Εκπ/σης.

 

Θέμα: «Σεμινάριο για την αξιοποίηση τεχνικών ασύγχρονης και εξ αποστάσεως διδασκαλίας μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης Moodle».

 

 

O Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ19 Πληροφορικής Κοσμάς Ηλιάδης και ο Σχολικός Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας  Κων/νος Δημητρακάκης  διοργανώνουν στο Γυμνάσιο Λιβανατών και σε συνεργασία με το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Αχαΐας, σεμινάριο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Moodle) με θέμα «Αξιοποίηση τεχνικών ασύγχρονης και εξ αποστάσεως διδασκαλίας μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης Moodle»..

Αντικείμενο και στόχοι του σεμιναρίου είναι:

 

Η διάρκεια του σεμιναρίου θα είναι  από 13/11/2017 έως  10/06/2018. Θα υλοποιηθεί με τη «μεικτή» μέθοδο διδασκαλίας, ήτοι 5 εκπαιδευτικές συναντήσεις και 26 εβδομάδες εκπαίδευσης από απόσταση με χρήση υπολογιστή.

 

Οι 5 δια ζώσης συναντήσεις θα γίνουν στο Γυμνάσιο Λιβανατών ως ακολούθως.

 

Συνάντηση

Ώρες

Γυμνάσιο Λιβανατών

1

15:30– 20:00

Παρασκευή 24/11/2017

2

15:30– 20:00

Παρασκευή 26/01/2018

3

15:30– 20:00

Παρασκευή 02/03/2018

4

15:30– 20:00

Παρασκευή 27/04/2018

5

15:30– 20:00

Παρασκευή 25/05/2018

 

Συντονιστής των τμημάτων σε πανελλαδικό επίπεδο είναι ο κ. Νταλούκας Βασίλειος (Τεχνικός Υπεύθυνος του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Αχαΐας).

Συντονιστές για το τμήμα είναι:

 

Επιμορφωτές για τις δια ζώσης συναντήσεις είναι:

 

Για κάθε μία από τις 26 εβδομάδες εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι θα χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης Μoodle για την πρόσβαση στο εβδομαδιαίο εκπαιδευτικό τους υλικό και την υλοποίηση ορισμένων ασκήσεων εμπέδωσης. Τις ασκήσεις αυτές θα στέλνουν ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) για βαθμολόγηση. Ο χρόνος που απαιτείται για μελέτη και εμπέδωση από το σπίτι για το σεμινάριο εκτιμάται σε 120 ώρες. Κατά συνέπεια, κρίνονται απαραίτητα για τη συμμετοχή στο σεμινάριο:

Το σεμινάριο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Θα δημιουργηθεί τμήμα 20 επιμορφούμενων. Σε περίπτωση περισσότερων αιτήσεων, οι εκπαιδευόμενοι θα επιλεγούν με κλήρωση. Ο ελάχιστος αριθμός συμμετοχών για κάθε τμήμα είναι 15. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://e-learning.ilei.sch.gr/aitisi/2017 έως και 31/10/2017. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου και τη χορήγηση αντίστοιχης βεβαίωσης απαιτείται:

 1. 1.επιτυχής ολοκλήρωση 10 εργασιών μέχρι 31/12/2017 και 

 2. 2.επιτυχής ολοκλήρωση 30 εργασιών μέχρι 11/2/2018 καθώς και εκπλήρωση μίας από τις δύο επόμενες προϋποθέσεις  

    3α. επιτυχής ολοκλήρωση του 70% των ασκήσεων εμπέδωσης και συμμετοχή σε 4 από τις 5 δια ζώσης συναντήσεις

        3β. επιτυχής ολοκλήρωση του 85% των ασκήσεων εμπέδωσης και συμμετοχή σε 3 από τις 5 δια ζώσης συναντήσεις.

 

Από τις παραπάνω θέσεις:

 1. 1.10% θα δοθεί σε άτομα που ξεκίνησαν το περσινό σεμινάριο «Αξιοποίηση τεχνικών ασύγχρονης και εξ αποστάσεως διδασκαλίας μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης Moodle», υπέβαλαν τουλάχιστον 65 εργασίες, συμμετείχαν σε τουλάχιστον 2 συναντήσεις αλλά δεν το ολοκλήρωσαν (δίνοντας προτεραιότητα σε αυτούς που έκαναν τις περισσότερες εργασίες) 

 2. 2.το 20% σε όσους έκαναν τουλάχιστον μία φορά αίτηση σε δια ζώσης τμήματα την τελευταία επταετία και δεν έγιναν δεκτοί 

 3. 3.το 10% σε όσους έκαναν τουλάχιστον δύο φορές αίτηση σε δια ζώσης τμήματα την τελευταία επταετία και δεν έγιναν δεκτοί 

 4. 4.το 10% σε όσους έκαναν τουλάχιστον τρεις φορές αίτηση σε δια ζώσης τμήματα την τελευταία επταετία και δεν έγιναν δεκτοί 

 5. 5.το 10% σε όσους έκαναν τουλάχιστον τέσσερις φορές αίτηση σε δια ζώσης τμήματα την τελευταία επταετία και δεν έγιναν δεκτοί 

 6. 6.το 10% σε όσους έκαναν τουλάχιστον πέντε φορές αίτηση σε δια ζώσης τμήματα την τελευταία επταετία και δεν έγιναν δεκτοί 

 7. 7.το 10% σε όσους ολοκλήρωσαν το σεμινάριο πριν 10 έτη δηλαδή το σχολικό έτος 2007-2008 

 8. 8.10% σε Σχολικούς Συμβούλους, Υπευθύνους Αγ.Υγείας, Πολιτιστικών, Περιβαλλοντικών, ΕΚΦΕ, ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ΚΠΕ, ΚΕΔΔΥ κ.α. Δομών με θητεία που θα κάνουν αίτηση. 

Μετά την πάροδο ενός μηνός από τη λήξη των αιτήσεων θα καλούνται ως επιλαχόντες όσοι στην τελευταία επταετία έκαναν περισσότερα χρόνια αιτήσεις.

 

Δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης με απονομή αντίστοιχης βεβαίωσης και σε όσους ολοκλήρωσαν με επιτυχία το σεμινάριο πριν από μία δεκαετία δηλαδή το σχολικό έτος 2007-2008.

 

 

 

 

Ο Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής

 

 

Κοσμάς Ηλιάδης ΠΕ19